PDKS Sistemi, işletmelerde personel giriş-çıkış saatlerini dijital ortamda kaydederek bordroya esas puantajın ve personel devam kontrolüne ilişkin
çok çeşitli raporların elde edilmesini sağlar. Bu sayede bordro hazırlanırken insan faktöründen kaynaklanan hatalar en aza indiriliri ayrıca elde edilen bu raporlar işletmenin üst yönetimine geleceğe yönelik daha sağlıklı kararlar alınmasında yardımcı olur.

Personel Devam Kontrol Sistemleri konusunda sektörün öncüleri ART ELEKTRONİK (sektörde 20 yıllık tecrübe), PERKOTEK (18 yıllık tecrübe) firmalarının ürünlerini kullanmaktayız.

Axis

Art Elektronik

Axis

Perkotek