Hemen her türlü bilginin sayısal ortamlarda tutulması yeni tehditlerin etkisinde kalmasına neden olmaktadır. Bu durum aynı zamanda bilginin erişim hızıyla eş zamanlı hareket eden dinamik güvenlik politikaları oluşturmayı zorunlu kılmaktadır. Prosel olarak veri güvenliği alanında size "Uçtan Uca" çözümler sunmaktayız. Çalışmalarımızı Gizlilik (Confidentiality), Veri Bütünlüğü (Data Integrity) ve Süreklilik (Availability) gibi prensipleri göz ününde bulundurarak yürütmekteyiz.

Unutmayın; en pahallı güvenlik önlemi kaybedilen veri için alınan önlemdir.

Verinin yaşam döngüsü boyunca güvenliğinin sağlanması konusunda Prosel’in uzmanlığından yararlanın.