Her zaman ayakta kalmak için İş Sürekliliği

Herhangi bir kesinti veya felaket durumunda bir organizasyonun kritik iş fonksiyonlarının sürekliliğini sağlayan bir yöntem olarak tanımlanmaktadır.

Felaket durumlarında veri kaybını önlemek için olağanüstü durum merkezlerinin gerekliliği ve iş sürekliliği kavramı her geçen gün şirketler için daha da önem kazanmaktadır. Doğal afetler ve terör saldırıları şirketinizin sistemlerini ve bilgilerini gerçek zamanlı olarak farklı bir yedekleme noktasına aktarma gereksinimlerini öne çıkarmaktadır.

Prosel, işinizin devamlılığını içeren bir plan dahilinde insan, bina, donanım, teknoloji kaynakları, iş ortakları ve tedarikçileri kapsayan en uygun iş sürekliliği çözümlerini sunmaktadır. Güçlü teknolojik bilgi birikimi, güçlü hizmet deneyimi ve deneyimli kadro ile gerek yedek donanım sağlama aşamasında gerekse güvenli lokasyonlarda verilen sunucu hizmetlerinde kesintisiz bir iş sürekliliği sağlanmaktadır.

SAN Replikasyon (Birebir Kopyalama) Çözümleri

Storage Bazlı Replikasyon Çözümleri ile uzak lokasyondaki SAN üzerine mevcut donanım ve yazılımlar kullanılarak verilerin senkron veya asenkron şekilde aktarılması sağlanır. Bu çözümler ile aşağıdaki avantajlar sağlanmaktadır:

  • Daha az maliyetli SAN bağlantısı
  • Yük paylaşım ve veri sıkıştırma ile yüksek performans
  • FC ve IP trafiği eş zamanlı olarak paylaşımı
  • Yüksek erişilebilirlik opsiyonları
Uygulama Bazlı Replikasyon (Birebir Kopyalama) Çözümleri

PROSEL, kurumunuza uygulama bazlı felaketten kurtarma (Disaster Recovery) ve yüksek erişilebilirlik (High Availability) hizmetleri sunmaktadır.

Replikasyon Teknolojileri kullanarak herhangi bir doğal afet, kullanıcı hatası, virüs ya da bir yazılım hatası olması durumunda ortaya çıkabilecek veri ve iş kayıplarını Geri Sarma Teknolojisi yardımıyla geçmişte bir zamana geri sarmak ve veriyi saatler yerinde saniyeler içerisinde kurtarmak mümkündür. Böylece kurumunuzun veri kayıplarını en aza indirerek, uygulama ve iş sürekliliğini en üst düzeye çıkarmış olursunuz.

Bu çözüm ile meydana gelebilecek felaket durumlarında uygulayacağınız senaryoları veri bütünlüğünü ve erişilebilirliğini bozmadan, üretim ortamınızı durdurmadan periyodik olarak test imkanı sağlamaktayız.