Hemen her türlü bilginin sayısal ortamlarda tutulması yeni tehditlerin etkisinde kalmasına neden olmaktadır. Bu durum aynı zamanda bilginin erişim hızıyla eş zamanlı hareket eden dinamik güvenlik politikaları oluşturmayı zorunlu kılmaktadır. PROSEL, veri güvenliği alanında size "Uçtan-Uca" çözümler sunar. PROSEL, temel olarak çalışmalarını Gizlilik (Confidentiality), Veri Bütünlüğü (Data Integrity), Süreklilik (Availability) gibi prensipleri göz ününde bulundurarak yürütmektedir.

Unutmayın; en pahallı güvenlik önlemi kaybedilen veri için alınan önlemdir.

Verinin yaşam döngüsü boyunca güvenliğinin sağlanması konusunda PROSEL’in uzmanlığından yararlanın.